Hội nghị và Sự kiện

 • JW Marriott Hotel Hanoi
 • JW Marriott Hotel Hanoi
 • JW Marriott Hotel Hanoi
 • JW Marriott Hotel Hanoi
 • JW Marriott Hotel Hanoi
 • JW Marriott Hotel Hanoi
 • JW Marriott Hotel Hanoi
 • JW Marriott Hotel Hanoi
 • JW Marriott Hotel Hanoi
pattern

Đặt trước theo Nhóm tại Khách sạn

Bạn đang tìm một địa điểm để đặt 10 hay nhiều phòng nghỉ cũng như phòng tổ chức hội thảo và các sự kiện? Hãy chia sẻ thông tin cho chúng tôi về sự kiện của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ và cùng bạn lên kế hoạch.


 • 17 phòng tổ chức sự kiện
 • Tổng diện tích tổ chức sự kiện 2,400m2
 • Khu vực tổ chức sự kiện lớn nhất có thể chứa 950 khách

GẶP GỠ BẾP TRƯỞNG CỦA CHÚNG TÔI LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
 • click
  Khám phá thêm
 • click
  Khám phá thêm
 • click
  Khám phá thêm
 • click
  Khám phá thêm